Atklāta Junioru universitātes jaunā sesija

Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: Sanita Šabanska

2012. gada 29. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā darbu atsāka Junioru universitāte. Projekta mērķis ir spējīgiem un talantīgiem skolēniem nodrošināt atbalstu  eksaktajos mācību priekšmetos un veicināt skolēnu radošo un tehnisko domāšanu dabaszinātnēs un matemātikā. Nodarbībās piedalās 5., 6, 8 un 9.klašu skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi dabaszinātnēs un matemātikā.

Skolēnu interese tiek rosināta aizraujošās nodarbībās stāstot par skolās ierasto eksakto mācību priekšmetu mazāk zināmajiem aspektiem. Pirmajās nodarbībās jaunie censoņi paplašināja savus apvāršņus matemātikā, bioloģijā un ķīmijā.

Projekts tiek realizēts jau otro gadu, un par tā efektivitāti liecina ievērojamais izglītojamo skaita pieaugums. Šajā mācību gadā studijas uzsāka 110 skolēni no Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada izglītības iestādēm, kas ir teju divreiz vairāk kā pērn.

Nodarbības notiek 2 reizes mēnesī no plkst. 10.00 līdz 13.00. Nākamā nodarbība notiks 6.oktobrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Galerija

Junioru universitātes Jaunās sesijas atklāšana
Atgriezties