Novadīts seminārs par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2012. gada 2.oktobrī plkst. 14.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārs 10. – 12. klašu skolēniem un zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”

Semināru vadīja Dr. paed. Rudīte Hahele.

Seminārā lektore skolēnus iepazīstināja, kā izvēlēties tematu zinātniski pētnieciskajam darbam, kādai jābūt pētījuma struktūrai, kādas pētnieciskās metodes var izmantot zinātniski pētnieciskajā darbā, kā gatavoties pētījuma veikšanai, kādi var būt materiālu ieguves avoti, kā jānoformē zinātniski pētnieciskais darbs.

Semināru apmeklēja 144 Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu audzēkņi, skolēni un 15 pedagogi.

Ar Rudītes Haheles prezentāciju ZRKAC mājas lapā varēs iepazīties līdz 2012. gada 4. novembrim.

Galerija

Seminārs par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi
Atgriezties