Metodikas

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Metodes "52 pakāpieni" mācību un audzināšanas darbam skolā

8 Pieteikties

Angļu valoda sākumskolā – lietpratībā balstīts mācību saturs un pieeja

16 Pieteikties

Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi

8 Pieteikties

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA”

12 Pieteikties

Karjeras izglītība sākumskolā (1. – 6. klase)

6 Pieteikties
‹ Atgriezties