Datorprasmju pamati ikdienas saziņai

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Datora lietošanas pamati

24 Pieteikties

Nesteidzīgās dzīves skola: Datorprasmju ABC iesācējiem

8 Pieteikties

Viss par datņu pārvaldību - dokumentu glabāšana, strukturēšana, arhivēšana, atjaunošana, pazudušas informācijas meklēšana

4 Pieteikties

Teksta formatēšanas rīki MS Word

8 Pieteikties

Interneta lietošana: valsts, pašvaldību e-pakalpojumi, e-veikali, ceļošana

6 Pieteikties

Digitālā identitāte un datu drošība: personīgie profili, digitālās pēdas, informācijas meklēšana un pielāgošana

4 Pieteikties

Video veidošana mājas arhīvam platformā: Vimeo/Microsoft foto attēli/Youtube

4 Pieteikties

Tiešsaistes sanāksmju rīki Zoom, Cisco Webex, MS Teams, GoogleMeet (funkcionalitāte un administrēšana)

8 Pieteikties

Attēlu apstrāde brīvpieejas programmās

4 Pieteikties

Datora uzturēšana un datu drošība

4 Pieteikties

Google mākoņpakalpojumi: informācijas glabāšana un koplietošana, Google kalendārs u. c.

4 Pieteikties

Nesteidzīgās dzīves skola - Digitālā studija - Datorprasmju ABC senioriem: 1. modulis - datņu pārvaldība, teksta ievade, internets, drošība

12 Pieteikties

Nesteidzīgās dzīves skola - Digitālā studija - Datorprasmju ABC senioriem: 2. modulis – sociālie tīkli, valsts, pašvaldību e-pakalpojumi

12 Pieteikties

Nesteidzīgās dzīves skola - Digitālā studija - Viedtālruņa ABC

2 Pieteikties
‹ Atgriezties