„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (EWA)

„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (EWA)

Projekta mērķis: iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 13 mēneši ( 01.06.2019. – 01.07.2020)

Vadošais partneris:

 • Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts”
  (Sankt Pēterburga), Millionnaja iela 11- 16 N, Sankt Pēterburga

Projekta partneri:

 • Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava);
 • Biedrība “Mentori” (Rīga);
 • Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava).

Galvenie projekta rezultāti:

 1. Samazināts bezdarba līmenis, attīstīta uzņēmējdarbība.
 2. Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls.
 3. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs.
 4. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde.
 5. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros-  “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.
 6. Attīstīta sieviešu- uzņēmēju sadarbība starptautiskā līmenī.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un  Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu

Atgriezties