Sadarbības partneri

Altum

www.altum.lv

AS „Datorzinību centrs”

www.dzc.lv

Baltkrievijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, Brestas nodaļa

www.tpp.brestobl.com

Biedrība „Vecāki Jelgavai”

www.vecakijelgavai.lv

Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera”

Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera”, Jelgavas nodaļa

www.chamber.lv

Biedrība „Latvijas Zaļā josta”

www.zalajosta.lv

 

Biznesa augstskola „Turība

www.turiba.lv

Dinse G.m.b.H. (Vācija)

www.dinse-gmbh.com

Eiropas biznesa atbalsta tīkls

www.een.lv

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

www.jvmm.lv

Izdevniecības „Lielvārds” mācību līdzekļu centrs

www.lielvards.lv

i-Work Group

www.i-work.lv

Jelgavas baptistu draudze

www.jbd.lv

 

Jelgavas Inovāciju centrs

www.jic.lv

Jelgavas Izglītības pārvalde

www.jip.jelgava.lv

Jelgavas pašvaldības aģentūra „Zemgales INFO”

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs” (SSC)

Jelgavas pilsētas Dome

www.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas slimnīca

www.jelgavas-slimnica.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

kultura.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

www.pilsetsaimnieciba.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības policija

Jelgavas rajona Europe Direct informācijas punkts

www.edip.jrp.lv

Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs

sib.jelgava.lv

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

www.jelgava-soclp.lv

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka

www.jzb.lv

Kai Greising G.m.b.H. (Vācija)

www.greising.com

Latviešu valodas aģentūra

www.valoda.lv

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)

www.likta.lv

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra

www.liaa.gov.lv

   

Biedrība "Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums"

www.mazabiznesadiena.lv

 

 

 

 

Latvijas metināšanas speciālistu biedrība

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

www.llu.lv

 

Valsts izglītības satura centrs

www.visc.gov.lv

LR IZM Profesionālās izglītības administrācija

www.izmpic.gov.lv

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs

www.innovation.lv/ltc

Lielbritānijas Padome Latvijā

www.britishcouncil.org/ lv/latvia-contact-us.htm

Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC)

www.masoc.lv

Mācību centrs „Buts”

www.buts.lv

Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde, Jelgavas reģionālā nodaļa

www.np.gov.lv

Nodarbinātības Valsts aģentūra

www.nva.lv

Nodarbinātības Valsts aģentūra (Jelgavas filiāle)

www.nva.lv/jelgava

Nordmetall (Vācija)

www.nordmetall.com

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

www.omtk.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

www.pmlp.gov.lv

 

Rīgas 3.  arodskola

www.3arodskola.lv

Rīgas Tehniskā koledža

www.rtk.lv

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

www.rtu.lv

Sabiedrības integrācijas fonds

www.lsif.lv

SIA „AGA”

www.aga.lv

 

SIA „K.  Ustupa autoskola”

www.ustupaautoskola.lv

SIA „INSTRO”

www.instro.lv

   

SIA „Pilsētas klubs”

www.tamitami.lv

SIA „Sanistal”

www.sanistal.lv

SIA „SIGNUM”

www.signum.lv

SIA Tehniskais centrs

 

SIA „Zemgales mutes veselības centrs”

Swedbanka

www.swedbank.lv

Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centrs (TEPAC)

www.inovacijas.llu.lv

UAB Binzel Baltic (Lietuva)

www.binzel-abicor.com

Valodu mācību centrs

www.vmc.lv

Veselības inspekcija

www.sva.gov.lv

Valsts policijas Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde

Žurnāla „Skolotājs” redakcija

www.raka.lv

  Sadarbība starptautiskajos projektos

Austrija

ACC Austria Gmbh

www.the-acc-group.com

Augstākā tehniskā koledža Volfsberga

www.htl-wolfsberg.at/joomla

Karintas Lietišķo Zinātņu Universitāte

www.fh-kaernten.at

Lēbenes Universitāte

www.mu-leoben.at

Stenum

www.stenum.at

Bulgārija

Ruses Universitāte

www.ru.acad.bg

Čehija

Enviros

www.enviros.cz

 

Francija

Prioriterre

www.prioriterre.org

Grieķija

CERTH

www.certh.gr

Itālija

AREA Zinātnes parks

www.area.trieste.it

Florences Universitāte

www.dmti.unifi.it

Rūpniecības Tehniskais Institūts „Arturo Malignani”

www.malignani.ud.it

 

Zinātnes centrs Immaginario Scientifico

www.immaginarioscientifico.it

 

Īrija

Korkas Tehnoloģiju unstitūts Clean Tehnology Centre

www.ctc-cork.ie

Nīderlande

IVAM

www.ivam.uva.nl

Rumānija

Bukarestes Politehniskā Universitāte

www.renerg.pub.ro

S.C.IPA S.A.

www.ipa.ro

Slovēnija

Slovenski E-Forum

www.se-f.si

Spānija

CIRCE

circe.cps.unizar.es

Vācija

EIFER(Eiropas Enerģijas Izpētes Institūts)

www.eifer.uni-karlsruhe.de

Siemens AG, Rūpniecības sektors, Rūpnieciskā automatizācija un piedziņas tehnoloģija

w1.siemens.com

Harry Flosser Studios

www.harryflosser.com