SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda

Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Angļu valoda apkalpojošās nozares darbiniekiem pamata līmenis (Profesionālās pilnveides izglītības programma)
        

Šie kursi būs piemēroti apkalpojošā nozarē nodarbinātajiem - tirdzniecības, ēdināšanas, transporta, sadzīves pakalpojumu sfēras darbiniekiem, kuri vēlas apgūt angļu valodas pamatprasmes profesionālo pienākumu veikšanai.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programma dod iespēju apgūt profesionālās leksikas minimumu darba pienākumu veikšanai apkalpojošās nozares profesijās. Mācību procesa rezultātā jūs apgūsiet prasmes sazināties bieži sastopamās, sev pazīstamās profesionālās darbības situācijās tirdzniecības, transporta, ēdināšanas, servisa nodrošināšanas uzņēmumos. Pratīsiet sniegt un apmainīties ar informāciju sarunās pa telefonu un veikt vienkāršu lietišķo saraksti angļu valodā.

IZM licence Nr. P - 4867. Kursu noslēgumā tiek izsniegta valsts izdota apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums 160 mācību stundas (6 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie Oksfordas un Kembridžas universitāšu mācību līdzekļi, interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 486.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties