Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Operētājsistēmas Linux Ubuntu uzstādīšana un darbības pamati
        

Uz kursiem aicināts ikviens, kurš vēlas padziļināt savas zināšanas un prasmes programmatūras instalācijā.


Mācību rezultāts:

Apmācību dalībnieki apgūs prasmes:

  • Linux Ubuntu uzstādīšanā;
  • Linux darbstacijas sagatavošanā darbam;
  • Programmu instalācijā no Aplikāciju veikala.

Zinās:

  • Ar ko atšķiras operētājsistēma Linux Ubuntu no Windows vides;
  • Pamatdarbības, strādājot ar LibreOffice.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējums un dalibnieku praktiskais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 4 - 6 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 33.00

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties