Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Datora lietošanas pamati
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas izprast datora darbības pamatprincipus, kas saistīti ar datora lietošanas drošības, juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem.

 

Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jums būs zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), datoriem, ierīcēm un ar programmatūru saistītiem pamatjēdzieniem. Pratīsiet ieslēgt, izslēgt datoru, strādāt darbvirsmas vidē, izmantot ikonas un logus, izmantot iebūvētās palīdzības funkcijas. Spēsiet veiksmīgi organizēt failus un mapes. Izpratīsiet tīklu pamatjēdzienus, datu un ierīces aizsardzību no ļaunprātīgām programmām un pratīsiet veidot datu rezerves kopijas. Pratīsiet izveidot, saglabāt un izdrukāt vienkāršu dokumentu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 – 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālu.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 73.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
 

Atgriezties