Klasvadība

Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija

24 Pieteikties

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8 Pieteikties

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

40 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

6 Pieteikties

Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā

6 Pieteikties

Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā

8 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem

8 Pieteikties

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam

6 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties