Kursu katalogs

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Aktuālais piedāvājums

Uzņēmējdarbības kompetencei


21.08.2018. Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem (5 māc. st.)
13.09.2018. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)
17.09.2018. Grāmatvedības uzskaites pamati (profesionālās pilnveides programma) (160 māc. st.)
19.09.2018. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) (60 māc. st.)
09.10.2018. Personāla lietvedība(E-vidē) (80 māc. st.)
12.10.2018. Darba tiesību aktualitātes (4 māc. st.)
12.10.2018. IELTS  (International english language testing System) sagatavošanas kurss (16 māc. st.)
16.10.2018. Dokumentu pārvaldības pamati (36 māc. st.)
23.10.2018. Ugunsdrošība (20 māc. st.)
24.10.2018. Publiskā runa un uzstāšanās (20 māc. st.)
30.10.2018. Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas (24 māc. st.)
07.11.2018. Vadības grāmatvedība. Pilnā pašizmaksa un tās kalkulācija (8 māc. st.)
12.11.2018. Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija (40 māc. st.)
14.11.2018. Komunikācijas meistarklase – "Grūtais klients"(6 māc. st.)
15.11.2018. Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā (4 māc. st.)
22.11.2018. Dokumentu arhīva veidošana (8 māc. st.)
22.11.2018. Projektu izstrādes pamati (36 māc. st.)
23.11.2018. Grāmatvedības datorprogramma "Zalktis" (32 māc. st.)
27.11.2018. Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem (8 māc. st.)
28.11.2018. Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK (8 māc. st.)
 

Sev, mājai un ģimenes biznesam

20.08.2018. Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop (32 māc. st.)
21.08.2018. Šūšanas pamati (60 māc. st.)
  

 

Aicinām pieteikties!

Atgriezties