Kursu katalogs
Aktuālais piedāvājums

Uzņēmējdarbības kompetencei


13.09.2018. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)
17.09.2018. Grāmatvedības uzskaites pamati (profesionālās pilnveides programma) (160 māc. st.)
19.09.2018. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) (60 māc. st.)
09.10.2018. Personāla lietvedība(E-vidē) (80 māc. st.)
12.10.2018. Darba tiesību aktualitātes (4 māc. st.)
12.10.2018. IELTS  (International english language testing System) sagatavošanas kurss (16 māc. st.)
16.10.2018. Dokumentu pārvaldības pamati (36 māc. st.)
18.10.2018. Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem (5 māc. st.)
23.10.2018. Ugunsdrošība (20 māc. st.)
24.10.2018. Publiskā runa un uzstāšanās (20 māc. st.)
30.10.2018. Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas (24 māc. st.)
01.11.2018. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)
07.11.2018. Vadības grāmatvedība. Pilnā pašizmaksa un tās kalkulācija (8 māc. st.)
12.11.2018. Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija (40 māc. st.)
14.11.2018. Komunikācijas meistarklase – "Grūtais klients"(6 māc. st.)
15.11.2018. Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā (4 māc. st.)
22.11.2018. Dokumentu arhīva veidošana (8 māc. st.)
22.11.2018. Projektu izstrādes pamati (36 māc. st.)
23.11.2018. Grāmatvedības datorprogramma "Zalktis" (32 māc. st.)
27.11.2018. Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem (8 māc. st.)
28.11.2018. Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK (8 māc. st.)

 

Valodu kompetencei


11.09.2018. Angļu valoda pusaudžiem (35 māc. st.)
17.09.2018. Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, B1, Intermediate (60 māc. st.)
24.09.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A1 – A2 elementary (120 māc. st.)
25.09.2018. Angļu valoda iesācējiem A1 beginner (120 māc. st.)
26.09.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis, A2 – B1 pre-intermediate (120 māc. st.)
26.09.2018. Vācu valoda iesācējiem A1 (120 māc. st.)
27.09.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate (120 māc. st.)
02.10.2018. Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis (60 māc. st.)
02.10.2018. Vācu valoda – pamata līmenis – A2 (120 māc. st.)
02.10.2018. Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis (60 māc. st.)
03.10.2018. Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis (60 māc. st.)
03.10.2018. Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis (60 māc. st.)
08.10.2018. Valsts valoda – pamata līmenis (120 māc. st.)
09.10.2018. Valsts valoda, vidējais līmenis (120 māc. st.)
10.10.2018. Vācu valoda – vidējais līmenis B1 (120 māc. st.)
10.10.2018. Valsts valoda, augstākais līmenis (120 māc. st.)
11.10.2018. Krievu valoda iesācējiem – pamata līmenis A1 (60 māc. st.)
16.10.2018. Lietuviešu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis (60 māc. st.)
16.10.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1+ intermediate plus (120 māc. st.)
18.10.2018. Angļu valodas debašu klubs – augstākais līmenis (42 māc. st.)
23.10.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – B2 upper intermediate (120 māc. st.)
20.11.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām - pamata līmenis A1 - A2 elementary (120 māc. st.)
20.11.2018. Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis, A2 –B1 pre-intermediate (120 māc. st.)
04.12.2018. Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 (120 māc. st.)

 

Informācijas tehnoloģiju kompetencei


09.10.2018. Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator (60 māc. st.)

 

Sev, mājai un ģimenes biznesam


02.10.2018. Gleznošanas pamati I (48 māc. st.)
04.10.2018. Gleznošanas darbnīca (48 māc. st.)
08.10.2018. Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai (40 māc. st.)
08.10.2018. Kaligrāfija iesācējiem – Copperplate (24 māc. st.)
15.10.2018. Dārza dizains un ierīkošana (60 māc. st.)
17.10.2018. Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem (64 māc. st.)
19.10.2018. Ādas rotas un dekori (24 māc. st.)
30.10.2018. Šūšanas pamati (60 māc. st.)
06.11.2018. Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop (32 māc. st.)
15.11.2018. Deco Clay polimērmateriāla ziedu veidošanas meistarklases (9 māc. st.)


  

 

Aicinām pieteikties!

Atgriezties