Sākums › Pedagogiem › Olimpiādes
Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. m.g.

Ekonomika

10.-12. klases 29.01.2020. 00:00
Nolikums

Vēsture

9. un 12. klases 13.12.2019. 00:00

Vācu valoda

10.-12. klases 14.11.2019. 00:00
Nolikums

Bioloģija

9.-12. klases 28.11.2019. 10:00
Nolikums

Latviešu valoda un literatūra

4. klases 11.03.2020. 00:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
11.-12. klases 27.01.2020. 00:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
8.-9. klases 13.01.2020. 00:00
Nolikums

Franču valoda

5.-12. klases 04.12.2019. 00:00
Nolikums

Krievu valoda (svešvaloda)

10.-12. klases 26.11.2019. 00:00
Nolikums

Filozofija

11.-12. klases 08.01.2020. 00:00
Nolikums

Matemātika

9.-12. klases 31.01.2020. 00:00
Nolikums

Fizika

9.-12. klases 17.01.2020. 00:00
Nolikums

Ķīmija

9.-12. klases 04.02.2020. 00:00
Nolikums

Ģeogrāfija

10.-12. klases 13.02.2020. 00:00
Nolikums

Informātika (programmēšana)

8.-12. klases 14.01.2020. 00:00
Nolikums

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā)

7.-8. klases 18.10.2019. 00:00 Jelgavas 6. vidusskola
Nolikums

Angļu valoda

10.-12. klases 29.10.2019. 00:00
Nolikums