Metodiskās mācību jomas

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: agitaozolina@inbox.lv
Ineta Bušmane Jelgavas 6. vidusskola E-pasts: ineta.busmane@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ella Šakurova Jelgavas 5. vidusskola E-pasts: ella.sakurova@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Aija Pridāne Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: aija_pridane@inbox.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Daina Blūma Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: d.bluma@inbox.lv
Ilze Klāva Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: ilze.klava@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Baiba Daģe Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: baiba_jvg@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: margita@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa Jelgavas Sporta servisa centrs E-pasts: maijaactina@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ilze Lillā Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: ilzelilla@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ludmila Kudreņicka PII "Zīļuks" E-pasts: ludmila.kudrenicka@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt