Sākums › Pedagogiem › Metodiskās apvienības
Metodiskās apvienības

Valodu joma

Angļu valoda

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: agitaozolina@inbox.lv

Krievu valoda kā svešvaloda

Irina Ivanova Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: iirinalv@yahoo.de

Krievu valoda un literatūra

E-pasts:

Latviešu valoda (mazākumtautību sk.)

Ineta Bušmane Jelgavas 6. vidusskola E-pasts: ineta.busmane@inbox.lv

Latviešu valoda (un literatūra)

Ilze Klāva Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: ilze.klaava@gmail.com

Vācu valoda

Tamāra Dzidzēviča Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: taminja@inbox.lv

Sociālā un pilsoniskā joma

Ekonomika

Inta Jorniņa Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: inta.jo@inbox.lv

Vēsture un sociālās zinības

Viviāna Pirvica Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola E-pasts: vivianapirvica@gmail.com

Tehnoloģiju joma

Informātika

Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: arvids.prancs@gmail.com

Mājturība un tehnoloģijas

E-pasts:

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mūzikas skolotāju un koru diriģentu

Agris Celms Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: Agris.Celms@izglitiba.jelgava.lv

Vizuālā māksla un kulturoloģija

Anda Stankeviča Jelgavas Māklslas skola E-pasts: Anda.Stankevica@izglitiba.jelgava.lv

Dabaszinātņu joma

Bioloģija

Baiba Balode-Lukjanska Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola E-pasts: bbll@inbox.lv

Dabaszinības 1. - 6. klase

Daina Birkenbauma Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola E-pasts: d.birkenbauma@inbox.lv

Fizika

Baiba Daģe Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: baiba_jvg@inbox.l

Ģeogrāfija, ekonomika

Inta Jorniņa Jelgavas Spīdolas ģimnāzija E-pasts: inta.jo@inbox.lv

Ķīmija, dabaszinības 10. - 12. klase

Agnese Freiberga Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: peta82@inbox.lv

Matemātikas joma

Matemātika

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija E-pasts: margita@inbox.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Sports

Maija Actiņa Jelgavas Sporta servisa centrs E-pasts: maijaactina@inbox.lv

Sākumskola

Sākumskolas MA

E-pasts:

Bibliotekāri

Bibliotekāru MA

Vija Rimdenoka Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs E-pasts: biblio@zrkac.jelgava.lv