Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

16.01.2019 Profesionālās pilnveides programma "Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide" 24h; SIIC »

22.01.2019 Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā »

22.01.2019 Lasītprasme »

29.01.2019 Spēles "Atklāj Jelgavu 100 veidos" izmantošanas iespējas skolā »

30.01.2019 Caurviju prasmes JAUNRADE UN UZŅĒMĒJSPĒJA izmantošana dažādās mācību jomās »


Sanāksmes

08.01.2019 Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

08.01.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

09.01.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

10.01.2019 Skolēnu domes sanāksme »

15.01.2019 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

17.01.2019 Skolēnu domes sanāksme »

24.01.2019 Skolēnu domes sanāksme »

29.01.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Konferences

04.01.2019 Reģionālā skolotāju konference "Kompetences kā mācīšanās rezultāts" »


Kursi

04.01.2019 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

07.01.2019 Microsoft IT akadēmija »

12.01.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

14.01.2019 Microsoft IT akadēmija »

15.01.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1. nodarbība "Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo" »

16.01.2019 Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (1. un 2. grupa) »

16.01.2019 Konkursa "Laiks iespējām" atbalsta nodarbība »

16.01.2019 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi »

17.01.2019 Praktisko darbu darbnīca »

17.01.2019 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi »

18.01.2019 Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi »

21.01.2019 Microsoft IT akadēmija »

22.01.2019 Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli »

22.01.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2. nodarbība "Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo" »

23.01.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

24.01.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

26.01.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

28.01.2019 Microsoft IT akadēmija »

29.01.2019 Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli »

30.01.2019 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības 3. nodarbība »


Konkursi

17.01.2019 Jelgavas pilsētas angļu valodas burtošanas konkurss "Spelling Bee" »


Olimpiādes

09.01.2019 Filozofija »

11.01.2019 Vēsture »

11.01.2019 Vēsture »

14.01.2019 Latviešu valoda un literatūra »

15.01.2019 Informātika (programmēšana) »

18.01.2019 Fizika »

28.01.2019 Latviešu valoda un literatūra »

30.01.2019 Ekonomika »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

07.01.2019 Pieteikumu iesniegšana konkursam "Laiks iespējām" »

15.01.2019 Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9. kl. darbu labošana »

15.01.2019 Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS »

21.01.2019 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde / darbu reģistrācija sistēmā »

24.01.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »

29.01.2019 2. diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei »

30.01.2019 2. diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei »

31.01.2019 2. diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei »


Sporta sacensības

16.01.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Oranžā bumba" »

18.01.2019 Bērnu vieglatlētikas festivāls »

22.01.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Oranžā bumba" »

29.01.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Vidusskolu kauss" »


Pasākumi

04.01.2019 "PET Baltija" balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā »

21.01.2019 Sākumskolas jomas diena »

23.01.2019 Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums "Cits bazārs" »