Sākums › Pedagogiem › Mēneša plāns
Mēneša plāns izglītības iestādēm


 

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

03.01.2018 Pēctecība pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu »

05.01.2018 Sanāksme par latviešu valodas tiešsaistes olimpiādes 2. posma norisi »

09.01.2018 Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Jaunais mācību saturs un pieeja »

16.01.2018 Kompetenču pieejas izglītībā pamatprinicpi, ar to saistītās pedagoģiskās paradigmas, caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas »

18.01.2018 Kompetenču pieeja izglītībā. Mācību jomas, saturs, caurviju prasmes, vērtības. »

19.01.2018 21st Century skills »

24.01.2018 Izglītības iestādes pašvērtēšana un ārējā vērtēšana »

30.01.2018 1. pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums »


Sanāksmes

08.01.2018 Labo darbu festivāls »

09.01.2018 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

09.01.2018 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vadītāju informatīvā sanāksme »

09.01.2018 Speciālo pedagogu darba sanāksme »

10.01.2018 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

11.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

15.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

18.01.2018 Kovīzija izglītības iestāžu psihologiem »

18.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

25.01.2018 Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā »

25.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »


Kursi

03.01.2018 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība »

03.01.2018 Kā vadīt aktīvo stundu »

04.01.2018 IT risinājumi caurviju prasmēm »

04.01.2018 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

04.01.2018 Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs »

04.01.2018 Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem »

05.01.2018 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

05.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

05.01.2018 Klases kolektīva saliedēšana »

08.01.2018 Microsoft IT akadēmija »

08.01.2018 Digitālais mārketings »

08.01.2018 Mājaslapu veidošana »

09.01.2018 Multimediju satura veidošana »

10.01.2018 Datorspēļu veidošana »

13.01.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

15.01.2018 Microsoft IT akadēmija »

19.01.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

20.01.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

22.01.2018 Microsoft IT akadēmija »

23.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

24.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

24.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

25.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

27.01.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

29.01.2018 Microsoft IT akadēmija »

30.01.2018 MS Word pedagoga darbā »


Konkursi

25.01.2018 Jelgavas pilsētas angļu valodas konkurss "Spelling Bee" »

25.01.2018 Matemātika ir visapkārt »


Olimpiādes

10.01.2018 Franču valoda »

12.01.2018 Vēsture »

12.01.2018 Vēsture »

15.01.2018 Latviešu valoda un literatūra »

16.01.2018 Informātika (programmēšana) »

19.01.2018 Fizika »

23.01.2018 Filozofija »

29.01.2018 Latviešu valoda un literatūra »

30.01.2018 Krievu valoda (svešvaloda) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

15.01.2018 Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS »

17.01.2018 ES dabaszinātņu olimpiādes atlase »

25.01.2018 Atklātā stunda kristīgajā mācībā "Kā tu celsi savu māju?" »

25.01.2018 Praktisko darbu darbnīca »


Sporta sacensības

09.01.2018 "Lāses kauss" volejbolā »

23.01.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Oranžā bumba" (2006./2007.) »

25.01.2018 Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde Volejbols »

30.01.2018 Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde Volejbols »


Pasākumi

08.01.2018 Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana »

17.01.2018 Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts "Mūsu mājā dejo tā" »

29.01.2018 Ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana »