Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2019./2020. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

11.02.2020 Pedagogu un vecāku sadarbības formas »

13.02.2020 Skolēnu pašpārvaldes veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumi »

13.02.2020 Mācību satura diferencēšana »

20.02.2020 Vērošanas prakse »

27.02.2020 Sākumskolas skolotāju seminārs „Vērtēšana jaunajā mācību saturā” »


Sanāksmes

04.02.2020 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

04.02.2020 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

05.02.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.02.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme „Mācību stundas analīzes kritēriji” »

06.02.2020 E-klase pirmsskolā »

06.02.2020 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

06.02.2020 Skolēnu domes sanāksme »

10.02.2020 ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme »

11.02.2020 Individuāls pedagoģiskais atbalsts katra bērna izaugsmei »

12.02.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

13.02.2020 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

13.02.2020 Skolēnu domes sanāksme »

17.02.2020 Mācību jomas „Veselība un fiziskā aktivitāte” skolotāju sarunas – Jaunais mācību saturs 1.-3. klasē »

18.02.2020 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

18.02.2020 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

18.02.2020 Pirmsskolas sporta pedagogu sanāksme „Lielā balva 2020” »

18.02.2020 Individuāls pedagoģiskais atbalsts katra bērna izaugsmei »

20.02.2020 Grupu darbu un radošo darbu vērtēšana dabaszinātņu mācību priekšmetos »

20.02.2020 Skolēnu domes sanāksme »

25.02.2020 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

26.02.2020 Pedagoga prasme vadīt pašvadītu mācīšanos, attīstot izglītojamā kompetenci »

26.02.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

26.02.2020 Tehnoloģiju jomas pedagogu grupas sanāksme »

27.02.2020 FasTracKids pedagogu domnīca „Kā pārvarēt rutīnu” »

27.02.2020 Skolēnu domes sanāksme »


Konferences

28.02.2020 Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2. kārta »


Kursi

03.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

10.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

11.02.2020 Individuālā un grupu konsultēšana »

11.02.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

12.02.2020 Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām »

17.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

20.02.2020 Atbalsta nodarbība konkursa „Laiks iespējām” dalībniekiem »

24.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

26.02.2020 Atbalsta nodarbība konkursa "Laiks iespējām" dalībniekiem "Kompleksu uzdevumu veidošana" »

27.02.2020 Praktisko darbu darbnīca 4.nodarbība »

27.02.2020 Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

29.02.2020 Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam »


Konkursi

11.02.2020 Skolēnu skatuves runas konkurss »

12.02.2020 Veselības pēcpusdiena »

13.02.2020 Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē!" »

13.02.2020 Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” 1. kārta »

18.02.2020 Skolēnu skatuves runas konkurss »

19.02.2020 Riti raiti, valodiņa! (pirmsskola, 1.-4. klases) »

20.02.2020 Riti raiti, valodiņa! (5.-12. klases) »

21.02.2020 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „RADI ROTĀJOT” 1.kārta »


Olimpiādes

04.02.2020 Ķīmija »

13.02.2020 Ģeogrāfija »

14.02.2020 Matemātika »

14.02.2020 Matemātika »

24.02.2020 Vācu valoda »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

01.02.2020 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde »

05.02.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

12.02.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

19.02.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

20.02.2020 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska) »

20.02.2020 Koru kopmēģinājums Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada koriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem »

26.02.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »


Sporta sacensības

04.02.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles „Tautas bumba” »

06.02.2020 Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde. Volejbols »

11.02.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles. Volejbols »

13.02.2020 Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde. Volejbols »

18.02.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā „Jaunais basketbolistu kauss” »

21.02.2020 Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls »

22.02.2020 Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls »

25.02.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles. Volejbols »

27.02.2020 LOK projekta „Sporto visa klase” sacensības »

27.02.2020 Skolu kauss telpu futbolā »


Pasākumi

12.02.2020 Ēnu diena 2020 »