Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2019./2020. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

02.01.2020 Matemātikas jomas pedagogu mācīšanās grupa „Plickers kartiņu izmantošanas iespējas stundās” »

09.01.2020 Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

16.01.2020 Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā »

23.01.2020 Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

28.01.2020 Seminārs “Profesionālās darbības virzības izvērtēšana audzināšanas stundās” »

29.01.2020 Pieredzes seminārs „Izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšana darbībai globālajā pasaulē” »

30.01.2020 PII vadītāju vietnieku seminārs „Pedagoģiskā procesa plānošana” »


Sanāksmes

02.01.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

03.01.2020 Darba sanāksme „Pālnotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.” »

03.01.2020 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogu sanāksme »

07.01.2020 Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

07.01.2020 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

08.01.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

08.01.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

09.01.2020 Skolēnu domes sanāksme »

14.01.2020 Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā” »

15.01.2020 Matemātikas jomas pedagogu sanāksme „Metodisko dārgumu” krātuves papildināšana” »

21.01.2020 Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā” »

21.01.2020 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

21.01.2020 Jelgavas Centra pamatskolas valodu jomas pedagogu sanāksme »

21.01.2020 Dabaszinātņu jomas pedagogu sanāksme »

22.01.2020 Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē” »

22.01.2020 Sākumskolas jomas pedagogu sanāksme »

23.01.2020 Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē” »

23.01.2020 Jelgavas 6.vidusskolas valodu jomas pedagogu sanāksme »

23.01.2020 Skolēnu domes sanāksme »

28.01.2020 Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā” »

29.01.2020 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

30.01.2020 FasTracKids sanāksme »

30.01.2020 Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē” »


Kursi

06.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

10.01.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

13.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

14.01.2020 “Vērtēšana skolēna izaugsmei” »

14.01.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība „Mērķu meistarklase” »

15.01.2020 „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (1.grupa 1.nodarbība) »

16.01.2020 Praktisko darbu darbnīca 3. nodarbība »

20.01.2020 Microsoft IT akadēmija »

22.01.2020 „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (2.grupa 1.nodarbība) »

23.01.2020 „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” »

27.01.2020 Microsoft IT akadēmija »


Konkursi

16.01.2020 Jelgavas pilsētas angļu valodas burtošanas konkurss "Spelling Bee" »


Olimpiādes

08.01.2020 Filozofija »

13.01.2020 Latviešu valoda un literatūra »

14.01.2020 Informātika (programmēšana) »

17.01.2020 Fizika »

27.01.2020 Latviešu valoda un literatūra »

29.01.2020 Ekonomika »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

08.01.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

15.01.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

22.01.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

23.01.2020 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska) »

29.01.2020 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

30.01.2020 Koru kopmēģinājumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada koriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem »


Sporta sacensības

14.01.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā „Oranžā bumba” »

14.01.2020 Bērnu vieglatlētikas festivāls »

14.01.2020 „Piena spēka” kausa izcīņa volejbolā »

23.01.2020 Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde Volejbols »

28.01.2020 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Vidusskolu kauss” »

30.01.2020 „Sportland” pirmie soļi basketbolā »


Pasākumi

09.01.2020 Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles Ziemassvētku eglīte »

14.01.2020 „PET Baltija” balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā »

16.01.2020 Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts „Mūsu mājā dejo tā” »