Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.11.2018 VDI un VISC seminārs "Droša un veselīga izglītības iestāde- no zināšanām uz paradumiem" »

08.11.2018 Aktuāli izglītības politikas jautājumi »

10.11.2018 Vienaudžu izglītotāju apmācību bezmaksas seminārs "Ceļojums starp cilvēkiem" »

14.11.2018 Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta lietošanas prasmes »

21.11.2018 Sociālo pedagogu seminārs-apmācība »

24.11.2018 Vienaudžu izglītotāju apmācību bezmaksas seminārs "Ceļojums starp cilvēkiem" »

29.11.2018 Darba seminārs PII vadītāju vietniekiem un direktoru vietniekiem »

30.11.2018 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs »


Sanāksmes

01.11.2018 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

06.11.2018 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

06.11.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

06.11.2018 Skolēnu domes sanāksme »

08.11.2018 FasTracKids pedagogu sanāksme »

13.11.2018 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme »

13.11.2018 Skolēnu domes sanāksme »

14.11.2018 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

20.11.2018 Izglītības iestāžu speciālo pedagogu/ skolotāju palīgu darba sanāksme »

20.11.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

20.11.2018 Skolēnu domes sanāksme »

27.11.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

27.11.2018 Skolēnu domes sanāksme »

28.11.2018 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

28.11.2018 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

29.11.2018 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »


Kursi

02.11.2018 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

03.11.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei un EUSO grupai »

05.11.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

05.11.2018 Microsoft IT akadēmija »

06.11.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

06.11.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Pašizziņas meistarklase" »

08.11.2018 Praktisko darbu darbnīca pirmsskolas skolotājiem »

12.11.2018 Microsoft IT akadēmija »

13.11.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Pašizziņas meistarklase" »

14.11.2018 Mērķprogrammas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība (2. Grupa) »

20.11.2018 Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē »

21.11.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

22.11.2018 Domāšanas attīstīšana matemātikas stundās sākumskolā »

22.11.2018 Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē »

24.11.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei un EUSO grupai »

26.11.2018 Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā »

26.11.2018 Microsoft IT akadēmija »

27.11.2018 Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē »

28.11.2018 Profesionālās pilnveides programma "Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide" 24h. SIIC »

28.11.2018 Mērķprogrammas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība (2. Grupa) »

29.11.2018 Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē »


Olimpiādes

15.11.2018 Vācu valoda »

29.11.2018 Bioloģija »


Junioru universitāte

10.11.2018 Junioru universitātes EUSO grupas nodarbības »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

01.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »

05.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

06.11.2018 Mērķprogrammas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība. Atklātā stunda vizuālajā mākslā (sk. S. Romanova) »

12.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

15.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »

22.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »

28.11.2018 Atklātās stundas vēsturē un sociālajās zinībās »

29.11.2018 Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā »


Sporta sacensības

09.11.2018 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde volejbolā »

26.11.2018 Jelgavas pilsētas skolēnu 48. Spartakiāde Basketbols »

27.11.2018 Jelgavas pilsētas skolēnu 48. Spartakiāde Basketbols »


Pasākumi

08.11.2018 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas diena »

11.11.2018 Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem »

18.11.2018 Ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa »

18.11.2018 Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju "Latvija uguns zīmēs" iedegšana »

21.11.2018 Ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem »

22.11.2018 UNESCO diena Jelgavā »