Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

10.09.2019 Pieredzes apmaiņas seminārs "Atbalsta pasākumi un starpinstucionālā sadarbība" »

19.09.2019 Darba seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā »

27.09.2019 Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes darbam ar 10.-12. klašu skolēniem »


Sanāksmes

03.09.2019 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme »

04.09.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

10.09.2019 Skolēnu domes sanāksme »

11.09.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

12.09.2019 Programmas FasTracKids skolotāju darba sanāksme »

17.09.2019 Skolēnu domes sanāksme »

18.09.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

19.09.2019 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

24.09.2019 Valodu jomas pedagogu sanāksme »

24.09.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu sanāksme »

24.09.2019 Skolēnu domes sanāksme »

25.09.2019 Aktualitātes skolvadībā »

25.09.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

25.09.2019 Matemātikas jomas pedagogu sanāksme »

26.09.2019 Sākumskolas pedagogu sanāksme »


Kursi

13.09.2019 Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām »

20.09.2019 Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

12.09.2019 Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām »

23.09.2019 Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde »


Sporta sacensības

11.09.2019 Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles orientēšanās sportā »

11.09.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

12.09.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

24.09.2019 Latvijas skolēnu 73. spartakiāde "Vidusskolu kauss" vieglatlētikā »

24.09.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

25.09.2019 Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde rudens krosā »

26.09.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

27.09.2019 Latvijas skolēnu 73. spartakiāde vieglatlētikas rudens krosa stafetēs »


Pasākumi

01.09.2019 Jelgavas Valsts ģimnāzijas atklāšanas un jaunā mācību gada uzsākšanas svētki »

20.09.2019 Olimpiskā diena »

24.09.2019 Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dziesmu izrāde "Zenītis" »