Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

14.05.2019 Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana »


Sanāksmes

07.05.2019 Skolēnu domes sanāksme »

08.05.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

08.05.2019 „Diagnosticējošā vērtēšana” »

09.05.2019 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

09.05.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

09.05.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

14.05.2019 Sākumskolas mācību jomas sanāksme „Aktualitātes sākumskolas mācību jomā” »

14.05.2019 Tehnoloģiju mācību jomas pedagogu sanāksme „Aktualitātes tehnoloģiju jomā” »

14.05.2019 Skolēnu domes sanāksme »

15.05.2019 Skolu direktoru darba sanāksme »

15.05.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

16.05.2019 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

16.05.2019 ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme »

20.05.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme "Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā" »

21.05.2019 Pilsētas medicīnas darbinieku sanāksme »

21.05.2019 Skolēnu domes sanāksme »

28.05.2019 Izglītības iestāžu māsu sanāksme »

28.05.2019 Nodibinājuma "Izglītības atbalsta fonds" valdes sēde »

28.05.2019 Skolēnu domes sanāksme »

28.05.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

29.05.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »


Konferences

10.05.2019 Nepieciešamās inženiertehniskās prasmes turpmākai uzņēmējdarbības un reģiona attīstībai »


Kursi

03.05.2019 „Atkarību izraisošās vielas un procesi” »

13.05.2019 „Failu gatavošanas un koplietošanas iespējas tiešsaistē” 3. nodarbība »

13.05.2019 Microsoft IT akadēmija »

20.05.2019 Microsoft IT akadēmija »

27.05.2019 Microsoft IT akadēmija »


Konkursi

14.05.2019 "Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanai ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni"/Emersons/. »


Junioru universitāte

11.05.2019 Junioru universitātes mācību ekskursija »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.05.2019 Metodiskā materiāla iesniegšana elektroniskā formātā konkursam "Laiks iespējām" »

07.05.2019 Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkursa skolēniem otrā kārta – biznesa idejas un prototipa prezentēšana »

15.05.2019 Pieteikuma sagatavošana darbam projektā "Sporto visa klase" 2019./2020.m.g. »

15.05.2019 Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei »

21.05.2019 Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei »

22.05.2019 Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei »

22.05.2019 Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei »

23.05.2019 Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei »

23.05.2019 Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei »

24.05.2019 Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei »

28.05.2019 Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei »

29.05.2019 Eksāmens svešvalodā 9. klasei »

30.05.2019 Eksāmens svešvalodā 9. klasei »

30.05.2019 Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei »


Sporta sacensības

02.05.2019 Latvijas skolu komandu čempionāts badmintonā »

04.05.2019 Brīvības stafetes »

08.05.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā »

10.05.2019 Latvijas Skolu futbola čempionāta finālturnīrs »

14.05.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā »

15.05.2019 Bērnu vieglatlētikas festivāla finālsacensības »

15.05.2019 Zemgales reģiona sporta spēles “Vidusskolu kauss vieglatlētikā” »

20.05.2019 Mazo stafetes »

22.05.2019 Zemgales reģiona sporta spēles vieglatlētikā “C” un “D” grupai »

28.05.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” finālsacensības »

30.05.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde Vieglatlētika 4-cīņa »


Pasākumi

04.05.2019 Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1. prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa »

09.05.2019 Eiropas diena Jelgavā »

09.05.2019 Skola2030 izglītojošs vebinārs „Aktualitātes mācību saturā: Sociāli emocionālā mācīšanās” »

15.05.2019 Dzīve bez atkarībām »

22.05.2019 Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa »

23.05.2019 Skola2030 izglītojošs vebinārs „Aktualitātes mācību saturā: Ekonomika” »

24.05.2019 Pilsētas svētku gājiens »