Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2019./2020. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.10.2019 Sociālo pedagogu seminārs »

01.10.2019 Darba seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem ar skolu psihologu asociācijas vadītāju I. Grāvīti »

02.10.2019 Izglītības iestāžu logopēdu un speciālo pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs »

02.10.2019 Skolēnu praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām »

03.10.2019 Skolēnu praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām »

07.10.2019 Skolēnu praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām »

08.10.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darbseminārs "Soli pa solim kompetencēs balstītā saturā jeb bērncentrētība pirmsskolas izglītības procesā" »

10.10.2019 Dokumenti pirmsskolas izglītības iestādē »

15.10.2019 Seminārs skolu direktora vietniekiem izglītības jomā "Izglītojamā izaugsme un prasmju attīstība ilgtermiņā" »

17.10.2019 Seminārs valodu mācību jomas vadītājiem »

17.10.2019 Seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītājiem »

17.10.2019 LOK projekta "Sporto visa klase" seminārs »

17.10.2019 Sadarbības veicināšana ar vecākiem »

18.10.2019 Seminārs pirmsskolas mācību jomas vadītājiem »

18.10.2019 Seminārs sākumskolas mācību jomas vadītājiem »

23.10.2019 Seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītājiem »

23.10.2019 Seminārs tehnoloģiju mācību jomas vadītājiem »

24.10.2019 Seminārs dabaszinātņu mācību jomas vadītājiem »

24.10.2019 Seminārs matemātikas mācību jomas vadītājiem »

28.10.2019 Aktuālās nostādnes ZPD »

30.10.2019 Inovatīvā prakse un pieredze izglītojamo motivācijas paaugstināšanā »


Sanāksmes

01.10.2019 Skolēnu domes sanāksme »

02.10.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

08.10.2019 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

08.10.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme »

15.10.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

15.10.2019 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

15.10.2019 Skolēnu domes sanāksme »

17.10.2019 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

17.10.2019 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

18.10.2019 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas sanāksme "Mācīšanās lietpratība mācību jomā" »

22.10.2019 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

22.10.2019 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

23.10.2019 Erasmus + projekta "Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" ekspertu vizīte Jelgavā »

24.10.2019 Erasmus + projekta "Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" ekspertu vizīte Jelgavā »

25.10.2019 Erasmus + projekta "Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" ekspertu vizīte Jelgavā »

30.10.2019 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

30.10.2019 Tehnoloģiju mācību jomas sanāksme »


Konferences

03.10.2019 Pasaule skolā – skola pasaulē »

24.10.2019 Reģionālā skolotāju konference "Skolēna mācīšanās iedziļinoties" »


Kursi

02.10.2019 Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana »

07.10.2019 Microsoft IT akadēmija »

08.10.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

14.10.2019 Microsoft IT akadēmija »

15.10.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

17.10.2019 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

18.10.2019 Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi »

19.10.2019 Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi »

21.10.2019 Inovatīvas mācību stundas organizēšana un caurviju prasmju pielietošana skolēnu izziņas aktivitātēs un radošuma veicināšanā dabas zinātņu, vizuālās mākslas un mājturību tehnoloģiju stundās »

21.10.2019 Microsoft IT akadēmija »

22.10.2019 Digitālā pratība un medijpratība kā mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa mērķis un līdzeklis »

22.10.2019 Elektronisko tekstilizstrādājumu veidošanas iespējas "Datorika" un "Mājturība un tehnoloģijas" mācību priekšmetu stundās »

23.10.2019 Elektronisko tekstilizstrādājumu veidošanas iespējas "Datorika" un "Mājturība un tehnoloģijas" mācību priekšmetu stundās »

23.10.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

28.10.2019 Microsoft IT akadēmija »

30.10.2019 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »


Olimpiādes

18.10.2019 Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā) »

29.10.2019 Angļu valoda »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

09.10.2019 Mācību jomu vadītāju pieredzes brauciens uz Valmieru (darba seminārs ar Liepājas un Valmieras mācību jomu vadītājiem) »

18.10.2019 Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde »

21.10.2019 Matemātikas skolotāju mācīšanās grupa »


Sporta sacensības

01.10.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

01.10.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā »

08.10.2019 Atlases sacensības pasaules skolu čempionātam basketbolā U-15 »

16.10.2019 Jelgavas pilsētas skolu 2019. gada Olimpiskās stafetes peldēšanā »


Pasākumi

04.10.2019 Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums »

14.10.2019 Karjeras nedēļa 2019 »

15.10.2019 Karjeras nedēļa 2019 »

16.10.2019 Karjeras nedēļa 2019 »

17.10.2019 Karjeras nedēļa 2019 »

18.10.2019 Karjeras nedēļa 2019 »

21.10.2019 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »

22.10.2019 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »

23.10.2019 BJC "Junda" rudens brīvlaika akcija »