Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.03.2019 Vienaudžu izglītotāju apmācības »

05.03.2019 Bērni ar uzvedības problēmām vispārējās izglītības iestādēs »

05.03.2019 Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »

12.03.2019 Bērni ar uzvedības problēmām vispārējās izglītības iestādēs »

19.03.2019 Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā »

20.03.2019 Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »

26.03.2019 Atbalsta sistēma individuālajā darbā ar izglītojamajiem »

26.03.2019 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem »

27.03.2019 Caurviju prasmes PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS izmantošana dažādās mācību jomās »

28.03.2019 Pilnveidotās matemātikas mācību priekšmeta programmas pamatskolā. Atbalsta materiāli skolēnam. »

28.03.2019 Sākumskolas jomas seminārs "Valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā un matemātikā 3.kl. rezultātu analīze" »


Sanāksmes

04.03.2019 Jomas "Veselība un fiziskā aktivitāte" skolotāju sanāksme »

05.03.2019 Skolēnu domes sanāksme »

05.03.2019 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »

06.03.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

07.03.2019 Personas datu apstrāde »

07.03.2019 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »

07.03.2019 Dabaszinātņu jomas sanāksme »

11.03.2019 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »

12.03.2019 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

12.03.2019 Skolēnu domes sanāksme »

14.03.2019 Matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme »

14.03.2019 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »

19.03.2019 Skolēnu domes sanāksme »

20.03.2019 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

21.03.2019 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

25.03.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme »

26.03.2019 Skolēnu domes sanāksme »

27.03.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Konferences

01.03.2019 Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 konference "ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI" »

08.03.2019 Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference »


Kursi

01.03.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

01.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

02.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

04.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

04.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

05.03.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1. nodarbība "Vērtību meistarklase" »

06.03.2019 „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) »

06.03.2019 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

09.03.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

12.03.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2.nodarbība "Vērtību meistarklase" »

13.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

13.03.2019 Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi »

14.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

15.03.2019 Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

15.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

16.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

18.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

18.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

20.03.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

22.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) »

23.03.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

25.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.03.2019 Microsoft IT akadēmija »

27.03.2019 21. gadsimta prasmes izglītībā »

28.03.2019 Praktisko darbu darbnīca »

28.03.2019 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »


Konkursi

28.03.2019 Radošais erudīcijas konkurss "Dipadu–dapadu" »


Olimpiādes

01.03.2019 Krievu valoda (svešvaloda) »

07.03.2019 Matemātika »

21.03.2019 Krievu valoda (svešvaloda) »

22.03.2019 Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolēniem »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

02.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

03.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

04.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

05.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

06.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

07.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

08.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »

12.03.2019 Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei »

13.03.2019 Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei »

13.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »

14.03.2019 Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei »

18.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

18.03.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

21.03.2019 Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem I kārta »


Sporta sacensības

02.03.2019 Latvijas skolu Olimpiskais ziemas festivāls »

07.03.2019 LOK projekta "Sporto visa klase" stafešu sacensības »

08.03.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde "Tautas bumba" »

13.03.2019 "Lielā balva 2019" pirmskolas izglītības iestādēm »

14.03.2019 "Lielā balva 2019" pirmskolas izglītības iestādēm »

19.03.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde basketbolā 1999./2002.g.dz. »

21.03.2019 LOK projekta "Sporto visa klase" stafešu sacensības »

26.03.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde "Drošie un veiklie" »

27.03.2019 Latvijas skolēnu 72.spartakiāde basketbolā 2007. - 2009. »

27.03.2019 LOK projekta "Sporto visa klase" stafešu sacensības »

28.03.2019 Skolu kauss telpu futbolā – Zemgales reģions »


Pasākumi

01.03.2019 Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls "Biznesa nakts" »

08.03.2019 Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls "Biznesa nakts" »

09.03.2019 Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls "Biznesa nakts" »

11.03.2019 E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem »

15.03.2019 Spēka darbnīcas pedagogiem »

22.03.2019 Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls "Biznesa nakts" »

25.03.2019 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena »