Notikumu kalendārs

Semināri

19.09.2019 Darba seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā »

27.09.2019 Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes darbam ar 10.-12. klašu skolēniem »


Sanāksmes

12.09.2019 Programmas FasTracKids skolotāju darba sanāksme »

24.09.2019 Valodu jomas pedagogu sanāksme »

24.09.2019 Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu sanāksme »

25.09.2019 Matemātikas jomas pedagogu sanāksme »

26.09.2019 Sākumskolas pedagogu sanāksme »


Kursi

02.09.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

02.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

02.09.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

02.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

02.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

02.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

03.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

03.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

03.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

04.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

04.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

04.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

04.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

05.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

05.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

05.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

05.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

06.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

09.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

09.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

09.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

09.09.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

09.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

09.09.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

09.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

09.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

09.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

10.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

10.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

10.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

10.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

10.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

11.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

11.09.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

11.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

11.09.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

11.09.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

11.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

11.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

11.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

11.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

11.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

12.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

12.09.2019 Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

12.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

12.09.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

12.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

12.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

12.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

12.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

12.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

13.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

16.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

16.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

16.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

16.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

16.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

16.09.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

16.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

16.09.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

16.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

16.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

17.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

17.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

17.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

17.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

17.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

17.09.2019 Iepazīšanās seminārs "Biogrāfijas analīzes metode" »

17.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

18.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

18.09.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

18.09.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

18.09.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

18.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

18.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

18.09.2019 Angļu valoda pusaudžiem - iepazīšanās nodarbība »

18.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

18.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

18.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

18.09.2019 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

18.09.2019 Iepazīšanās nodarbība gleznošanas kursos »

18.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

19.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

19.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

19.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

19.09.2019 Datu analīze un pārskatu veidošana »

19.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

19.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

19.09.2019 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

19.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

20.09.2019 Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā »

20.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

23.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

23.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

23.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

23.09.2019 Microsoft IT akadēmija »

23.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

23.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

23.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

23.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

23.09.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

23.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

23.09.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

23.09.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

23.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

23.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

23.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

24.09.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

24.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

24.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

24.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

24.09.2019 Veselīga uztura meistarklase »

24.09.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) pamatkurss »

24.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

24.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

24.09.2019 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

24.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

24.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

24.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

24.09.2019 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

25.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

25.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

25.09.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

25.09.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

25.09.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

25.09.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

25.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

25.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

25.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

25.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

25.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

25.09.2019 Make-up sev »

25.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

25.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

25.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

26.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

26.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

26.09.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) pamatkurss »

26.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

26.09.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

26.09.2019 Saziņa 21. gs. - digitāli kompetents pilsonis (bez priekšzin.) »

26.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

26.09.2019 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

26.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

26.09.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

26.09.2019 Produkta veidošana un pārdošana »

26.09.2019 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

27.09.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

27.09.2019 Zinātnieku nakts – pirmie soļi zinātnē »

30.09.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

30.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.09.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.09.2019 Microsoft IT akadēmija »

30.09.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A1-A2 »

30.09.2019 Vācu valoda lietišķai saziņai pedagogiem, A2-B1 »

30.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

30.09.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

30.09.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

30.09.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

30.09.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

30.09.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

30.09.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

30.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

30.09.2019 Datora lietošanas pamati »

30.09.2019 Digitālās prasmes darba vajadzībām »

30.09.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

23.09.2019 Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde »

01.10.2019 Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde »


Pasākumi

20.09.2019 Reģionālā diskusija Jelgavā "Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?" »