Notikumu kalendārs
Trešdien, 21. februārī

Kursi
0900 - 1215

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

0900 - 1630

Motivācijas programma darba meklēšanai 5. grupa »

1230 - 1545

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

1230 - 1545

Datorzinības bez priekšzināšanām »

1300

MS Word pedagoga darbā »

1400 - 1715

Angļu valoda bez priekšzināšanām »

1400 - 1715

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate) »

1400 - 1715

Vācu valoda, ar priekšzināšanām »

1415 - 1730

Vācu valoda bez priekšzināšanām »

1500

Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

1500 - 1700

Kursi valodu skolotājiem “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai” »

1530

Angļu valodas studija pedagogiem »

1530 - 1700

Angļu valodas studija pedagogiem »

1700 - 1900

ŽURNĀLISTIKAS UN AUDIOVIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS PAMATI »

1730 - 1945

Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

1730 - 1945

Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 1945

Latviešu valoda, A2 »

1730 - 1945

Latviešu valoda, C1 »

1730 - 1945

Telpu noformējums un interjers »

1800 - 2015

Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Konkursi
1400

Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda »


Olimpiādes
1000

Ģeogrāfija »