Notikumu kalendārs

Semināri

05.01.2018 Sanāksme par latviešu valodas tiešsaistes olimpiādes 2. posma norisi »

09.01.2018 Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Jaunais mācību saturs un pieeja »

18.01.2018 Kompetenču pieeja izglītībā. Mācību jomas, saturs, caurviju prasmes, vērtības. »

19.01.2018 21st Century skills »

25.01.2018 Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada »

25.01.2018 Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada »

30.01.2018 1. pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums »


Sanāksmes

08.01.2018 Labo darbu festivāls »

11.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

15.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

18.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »

25.01.2018 Skolēnu domes sanāksme »


Kursi

02.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

02.01.2018 Gleznošanas pamati I »

03.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

03.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

03.01.2018 Pedagogu profesionālās pilnveides programmas "Metodiskā atbalsta skola" nodarbība »

03.01.2018 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

03.01.2018 Datorzinības »

03.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

03.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

03.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

03.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

03.01.2018 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

04.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

04.01.2018 Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem »

04.01.2018 Vācu valoda, individuālās nodarbības »

04.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

04.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

05.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

05.01.2018 Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā »

05.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

05.01.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati (individuālās nodarbības) »

06.01.2018 FasTracKids Fundamentals "Radošā literatūra" »

08.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

08.01.2018 Sanāksme direktoru vietniekiem audzināšanas jomā "Labo darbu festivāls" »

08.01.2018 Digitālais mārketings »

08.01.2018 Mājaslapu veidošana »

08.01.2018 Datorzinības »

08.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

08.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

08.01.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

08.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

08.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

08.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

09.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

09.01.2018 Multimediju satura veidošana »

09.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

09.01.2018 Gleznošanas pamati I »

09.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

09.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

09.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

09.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

09.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

10.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

10.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

10.01.2018 Franču valodas olimpiāde »

10.01.2018 Datorspēļu veidošana »

10.01.2018 Datorzinības »

10.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

10.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

10.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

10.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

10.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

10.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

11.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

11.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

11.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

11.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

11.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

11.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

11.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

12.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

13.01.2018 FasTracKids Fundamentals "Radošā literatūra" »

13.01.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

15.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

15.01.2018 Datorzinības MS Excel »

15.01.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

15.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

15.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

15.01.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

15.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

15.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

15.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

16.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

16.01.2018 Datorzinības MS Excel »

16.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

16.01.2018 Gleznošanas pamati I »

16.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

16.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

16.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

16.01.2018 CorelDraw »

16.01.2018 Angļu valoda »

16.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

16.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

17.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

17.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

17.01.2018 Datorzinības MS Excel »

17.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

17.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

17.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

17.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

17.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

17.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

18.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

18.01.2018 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

18.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

18.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

18.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

18.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

18.01.2018 CorelDraw »

18.01.2018 Angļu valoda »

18.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

18.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

19.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

19.01.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

20.01.2018 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā" »

20.01.2018 FasTracKids Fundamentals "Radošā literatūra" »

22.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

22.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

22.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

22.01.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

22.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

22.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

22.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

22.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

23.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

23.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

23.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

23.01.2018 Gleznošanas pamati I »

23.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

23.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

23.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

23.01.2018 CorelDraw »

23.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

23.01.2018 Angļu valoda »

23.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

23.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

24.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

24.01.2018 Motivācijas programma darba meklēšanai, 3. grupa »

24.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

24.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

24.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

24.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

24.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

24.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

24.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

24.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

24.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

25.01.2018 Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai »

25.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

25.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

25.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

25.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

25.01.2018 CorelDraw »

25.01.2018 Angļu valoda »

25.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

25.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

26.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

26.01.2018 IELTS (International english language testing System) sagatavošanas kurss »

26.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

26.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

27.01.2018 FasTracKids Fundamentals "Radošā literatūra" »

27.01.2018 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

29.01.2018 Žurnālistikas un audiovizuālās mediju mākslas pamati »

29.01.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

29.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

29.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

29.01.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

29.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

29.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

29.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »

29.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

30.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

30.01.2018 Vācu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1 »

30.01.2018 Gleznošanas pamati I »

30.01.2018 Latviešu valoda, A1 »

30.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

30.01.2018 Latviešu valoda, B2 »

30.01.2018 CorelDraw »

30.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

30.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – vidējais līmenis B1 intermediate »

30.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 pre-intermediate »

31.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

31.01.2018 MS Word pedagoga darbā »

31.01.2018 Darba grupas sanāksme »

31.01.2018 Vācu valoda – pamata līmenis – A2 »

31.01.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

31.01.2018 Angļu valoda iesācējiem A1 Beginner »

31.01.2018 Latviešu valoda, A2 »

31.01.2018 Latviešu valoda, C1 »

31.01.2018 Telpu noformējums un interjers »

31.01.2018 Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A2 – B1 Pre-intermediate »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

17.01.2018 ES dabaszinātņu olimpiādes atlase »

25.01.2018 Praktisko darbu darbnīca »

01.02.2018 Pieteikumu iesniegšana skolēnu skatuves runas konkursam »

01.02.2018 Pieteikumu iesniegšana konkursam "Laiks iespējām" »


Sporta sacensības

16.01.2018 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Oranžā bumba" (2002./2003.) »