Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē

Vieta: Jelgavas pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: Jelgavas pamatskolas „Valdeka” – attīstības centra vadības komanda

Atgriezties