Sadarbības veicināšana ar vecākiem

Vieta: PII „Ķipari”
Atbildīgais: L. Kudreņicka

Dalībnieki: PII „Ķipari” pedagogi

Atgriezties