Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā

Vieta: PII „Zemenīte”
Atbildīgais: S. Joma, I. Vanaga

Dalībnieki: PII „Zemenīte” vadības komanda, atbalsta speciālisti

Atgriezties