LOK projekta „Sporto visa klase” sacensības

Vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava
Atbildīgais: sporta skolotāji

Dalībnieki: projektā iesaistītās 3.klases

Atgriezties