„Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (4. nodarbība)

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne, A. Jankevica

Dalībnieki: pirmsskolas skolotāji

Atgriezties