Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Vieta: ZRKAC Metālapstrādes mācību parks

Dalībnieki: Tehnoloģijas vidusskolas 12. klases skolēni

Atgriezties