Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Publicēts: Pirmdien, 2019. gada 9. septembrī 12:16

Vieta: Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, Meiju ceļā 9
Atbildīgais: G. Auza, I. Vanaga

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

Atgriezties