Pedagogu apmācības par veselības izglītības jautājumiem

Pirmdien, 23. septembrī pl. 10:00-16:45 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā norisināsies pedagogu apmācības par tēmu Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes darbam ar 10.-12. klašu skolēniem. Veselības ministrija Eiropas Sociāla fonda ietvaros piedāvā pedagogiem visā Latvijā šādas bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem.

Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Līdz gada beigām pedagogiem visā Latvijā ir iespēja piedalīties apmācībās darbam ar skolēniem trijās klašu grupās (1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase) par šādām tēmām:

  • veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes;
  • atkarību izraisošās vielas un procesi;
  • psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība.

Kopumā projektā plānotas 48 apmācības visā Latvijā – katrā klašu grupā pa 16 nodarbībām. Vienā apmācību reizē var piedalīties 25 pedagogi. Dalībnieku izvēlē priekšroka tiek dota pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādēs ārpus pilsētas – vietās ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 cilvēkiem uz kvadrātkilometru.

Apmācību ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, iekļaujot teoriju un praksi. Lekcijas pasniegs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Agita Klempere – Sipjagina, pedagogi Ruta Bancāne un Vladimirs Hutornojs, kā arī sabiedrības veselības speciālistes Aija Bukova-Žideļūna, Ginta Ozola un Māra Veselova.

Apmācību noslēgumā pedagogi saņem apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī informatīvo materiālu veselības jautājumu apguvei mācību procesā.

Lai pieteiktos apmācībām, aicinām aizpildīt anketu: 10.-12. klašu pedagogiem

Apmācības izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem norisinās ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Atgriezties