Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9. kl. darbu labošana

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Klāva, I. Leilande

Dalībnieki: latviešu valodas un literatūras skolotāji

Atgriezties