Kursi pedagogiem par e-pakalpojumu izmantošanu - papildgrupa
Publicēts: Ceturtdien, 2019. gada 3. janvārī 18:00
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Aicinām pedagogus pieteikties dalībai kursos “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas notiks Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā” 2019. gada 12. un 14. februārī no pl. 14.45 līdz 18.00.

Kursi tiek organizēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās valsts vienotās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” ietvaros.

Apmācībās, izmantojot praktiskus piemērus, saistošā veidā uzzināsiet, kādi valsts un pašvaldību iestāžu e-pakalpojumi ir pieejami, kā tos visefektīvāk un ērtāk izmantot ikdienā, kā vislabāk iegūtās zināšanas nodot audzēkņiem, viņu vecākiem un saviem kolēģiem.

Apmācībās tiek gaidīts ikviens pedagogs, taču īpaši aicināti piedalīties sociālo zinību, informātikas skolotāji, klašu audzinātāji, skolu bibliotekāri, direktori, direktoru vietnieki, karjeras konsultanti, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.

Lūdzam pieteikties līdz 2019. gada 6. februārim.

Plašāks apraksts par apmācību norisi un saturu pievienotajā dokumentā.

Papildus informācija: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; 63012154

Atgriezties