Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS

Vieta: Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
Atbildīgais: L. Stepanova

Dalībnieki: direktora vietnieki izglītības jomā

Līdz 15. janvārim

Atgriezties