Seminārs par mācību un audzināšanas darba analīzes jautājumiem

Vieta: Rīga
Atbildīgais: G. Auza

Dalībnieki: izglītības pārvalžu speciālisti

Atgriezties