Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi
Publicēts: Trešdien, 2018. gada 12. decembrī 10:47

18 . janvārī pl. 13:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks kursi 1.– 6. klašu latviešu valodas pedagogiem ”Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi”.

Rakstītprasme ir mūsdienu sabiedrības loceklim nepieciešama prasme, ar kuru viņš spēj konkurēt gan izglītības ieguves procesā, gan darba tirgū un citos apstākļos. Skolēna rakstītprasmes attīstības veicināšana izglītības procesā ir viens no nosacījumiem, lai skolēns iegūtu labāku izglītību. Pedagoga profesionalitāte ir rast jaunus risinājumus un pielāgot citas kvalitātes un aspektus, kuros skolēns kļūst pamanīts, īpašs, individuāls un konkurētspējīgs. Tādejādi jautājumu apguve par skolēnu rakstītprasmes attīstību var pacelt mācību procesu augstākā līmenī.

Kursos pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes par skolēna rakstītprasmi, iegūs teorētiskus un praktiskus metodiskos ieteikumus darbā ar skolēniem, analizēs tekstveides pamatprincipus katrā no izglītības posmiem, to nozīmi turpmākajā izglītības ieguves procesā.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 un Nr. 173.

Dalības maksa – 17 Eiro.

Lūdzam dalībniekus pieteikties līdz 4. janvārim, rakstot uz e-pastu: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012153.

Atgriezties