Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane, I. Miklaševica

Dalībnieki: pedagogi

Kursu programmas anotācija

Atgriezties