21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās
Publicēts: Ceturtdien, 2018. gada 4. oktobrī 18:48

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 22. oktobrī pl. 10:00-15:15 notiks kursi 7. – 12. klašu audzinātājiem “21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”.

Programmas apjoms – 6 stundas, kuru laikā tiks pilnveidotas pedagogu zināšanas kā veiksmīgi organizēt klases stundas, palielināsies izpratne par mūsdienās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām kā tās attīstīt, kā rosināt skolēnus izvēlēties jēgpilnas un noderīgas prasmju pilnveides iespējas.

Dalībnieki uzzinās par kopīgo un atšķirīgo 21. gadsimta prasmju iedalījumos, kā arī par karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējām klases stundā, pratīs izvēlēties un elastīgi izmantot piemērotākās pašizpētes un karjeras izpētes metodes, spēs rosināt skolēnus apzināti pieņemt lēmumu par savu dzīvi, izglītību un profesiju.

Lektore: Līga Damberga, karjeras konsultante, mg. paed., mg. ed.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662.

Kursu dalības maksa – 9 EUR.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikt līdz 18.oktobrim, rakstot uz e-pastu:
 liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni: 63012163, 29543600.

Atgriezties