Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim"
Publicēts: Pirmdien, 2018. gada 10. septembrī 19:52

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu. 

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 un „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros

Atgriezties